Meteen naar belangrijkste content
Fredewalda Erfgoed
Gastgebruiker

Proost en de fooi is voor de armen!

'De diakenen krijgen toestemming om bij de tap van herberg de Postwagen een giftenpot te plaatsen.'

2013-12-30 033.JPG

Hij hing tientallen jaren dicht bij de tap van herberg de Postwagen in Tolbert. De geelkoperen giften- of fooienpot van de Diaconie van de Tolberter Kerk. Prachtig gepoetst opdat een ieder hem daar maar zag hangen. En niet vergat bij het doen van een bestelling zijn arme medemens wat toe te schuiven.

In het midden van de negentiende eeuw heerst er grote armoede in Nederland. Zeker in het Groninger Zuidelijk Westerkwartier, waar de landbouw weinig oplevert en veel mensen honger lijden of zelfs geen onderdak hebben. De zorg voor de armen berust binnen de Hervormde Kerk bij de Diaconie. De middelen om ze financieel te ondersteunen, komen onder meer uit collectes. Die worden niet alleen gehouden tijdens de zondagsdiensten in de kerk, maar ook op plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals de herbergen.

De diakenen krijgen toestemming om daar een giftenpot (ook wel ‘fooienpot’ genoemd) te plaatsen. Speciaal tijdens boeldagen, verkopingen en marktdagen wordt die extra opgepoetst. De talrijke bezoekers zijn dan –zeker als de handel goed gaat en men plezier heeft– in een goede en gulle stemming. De fooienpot vult zich gestaag, maar is voor de zekerheid met een kettinkje aan de toog vastgemaakt. De gelegenheid maakt vaak de dief…

De fooienpot dateert van 1880 en wordt tot 1937 gebruikt. De laatste herbergierster die hem poetst is Geeske Cazemier. Haar erfgenamen schenken het bijzonder object in 2003 aan Fredewalda.

De fooienpot