Als mijn geheugen me niet bedriegt

Onderwerp

Beschrijving

Over de betrouwbaarheid van het geheugen m.b.t. herinnering en beleving.
N.a.v. lezing op 12-2-2017.

Maker

Douwe Draaisma

Uitgever

Historische Uitgeverij Groningen

Datum

2016

Rechten

Eigendom Fredewalda

Taal

Nederlands

Verwijzing

B00187
ISBN 978-90-6554-0430

Record nummer

2507

Plaatscode

geheugen" data-locale="en-GB:English (GB),fr:French" style="background-color: #000; height: 600px;">