Bibliotheek Tolbert gerelateerd

Titel

Bibliotheek Tolbert gerelateerd

Beschrijving

Boeken en geschriften die direct gerelateerd zijn met het leven en werken in Tolbert.

Collection Items

Poëzy, deel 1 en deel 2
Poëzie 1832 - 1868.
Gedichten en af en toe voorzien van een notitie van meester Boonstra.
Deze boeken waren eigendom van meester Boonstra (1852-1919), hoofdonderwijzer te Tolbert van 1876 tot 1912.
Potgieter was medeoprichter van het literaire…

Stamboom van de familie Keuning uit Drachten
Stamboom van de familie Keuning uit Drachten.
Op omslag Wapen van Drachten.

Tussen Hunze en Lauwers
Kultuur-historische schetsen uit het Groninger Westerkwartier.

Kerken bekeken
Catalogus van oude Groninger kerken, uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling / 15-jarig bestaan van de stichting Oude Groninger Kerken.
Kerk van Tolbert vermeld als nr 92.

Teeninga
Geschiedenis van een familie uit het Groninger Westerkwartier.

Het is de boer een zorg
Subtitel: 'Werken aan het cultuurlandschap van het Zuidelijk Westerkwartier'.
Over het gebied van gasten en mieden, coulissen en vergezichten.

De inlossing van een gelofte?
Subtitel: '100 jaar bidden en werken in Tobert en Leek'.
De geschiedenis van de Nederlands Hervormde Evangelisatie op gereformeerde grondslag "Bidt en Werkt".

Van Gogh los
Streken van Tolberters die op Oudejaarsdag werden uitgehaald.

De mensen die er woonden
Vervolg op 'Een wandeling door Tolbert in vroeger dagen' (B00068).
Een wandeling door de Hoofdstraat van Tolbert met wetenswaardigheden per adres omtrent de mensen en het huis waarin ze woonden.

150 jaar Vredewold
Departement Vredewold van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen'.
Overzicht van gebeurtenissen in het 150 jarig bestaan van de vereniging.

Bandringa
Genealogisch familieoverzicht van het Groningse geslacht Bandringa.
Met oorsprong in Lettelbert en Tolbert.

Permanente Expositie Ruimte Tolbert
Een onderzoek naar een permanente expositieruimte.
Map met 13 insteekmappen.

Inventaris van de archieven van de Leeuwarder IJs- en Melkproductenfabrieken (Lijempf)
Archiefinventaris van de Lijempf (Leeuwarder ijs- en melkproductenfabrieken)

O.B.S. De Beelen 1987 - 2012 Tolbert
Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan.

Auwema eigenerfden in Tolbert
De geschiedenis van de Auwema's in Tolbert.
Beschrijving van de samenleving van de lage adel (boeren) in Tolbert en de families waarmee de Auwema's gelieerd waren.

Het dorpsleven van Tolbert
Overzicht van de verenigingen in Tolbert, met regelementen, statuten, programma's, enzovoorts.

Tolbert in Beeld
Behandelt diverse onderwerpen, waaronder notariële akten tussen Ferdinant Folef von Innhausen und Kniphausen.

Archieven van de gemeente Leek, deel 2
Deel 1 - Hoofdinventaris
Deel 2 - Dossierinventaris 1937 - 1976

Archieven van de gemeente Leek, deel 1
Deel 1 - Hoofdinventaris
Deel 2 - Dossierinventaris, 1937 - 1976
View all 67 items

Collection Tree