Dorpsarchief; Locatie gemeentehuis

Titel

Dorpsarchief; Locatie gemeentehuis

Beschrijving

Het Dorpsarchief bevat historische documenten m.b.t. het leven, wonen en werken in de Tolberter gemeenschap.
Het Dorpsarchief is ondergebracht in het gemeentehuis Leek.

Collection Items

Dorpsarchief, onderwerpen niet zijnde verenigen en onderwijs
Dit item bevat het overzicht en onderliggende archiefdoosindelingen waarin het dorpsarchief m.b.t. alle gebeurtenissen, evenementen, bebouwing, enzovoorts, anders dan verenigingen en onderwijs, is ingedeeld.

Indeling dorpsarchief
Indeling van het dorpsarchief op alfabetische volgorde.

Dorpsarchief, verenigingen en onderwijs.
Dit item bevat het overzicht en onderliggende archiefdoosindelingen waarin het dorpsarchief m.b.t. verenigingen en onderwijs is ingedeeld.
View all 3 items

Collection Tree